Vykurovanie

PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
Podlahové vykurovanie čoraz častejšie nahrádza klasické radiátorové vykurovanie. Ide o nízkoteplotný vykurovací
systém, ktorý ma svoje uplatnenie najmä v rodinných domoch. Pri rekonštrukciách je menej používaný v dôsledku
častokrát nevyhovujúcej skladby podlahy. Pri celoplošnom vykurovaní podlahy nedochádza k takému víreniu vzduchu
ako pri klasickom radiátorovom vykurovaní. Vsupné náklady sú o čosi vyššie, spotreba potrebnej energie na
dosiahnutie požadovanej izbovej teploty je však nižšia zhruba o 20% ako pri radiátorovom vykurovaní. Úsporu
dosiahneme práve pri nižšom ohreve vody v systéme, maximálne na 40/55°C.

Ideálny zdroj tepla pre podlahové vykurovanie:
-Plynový kotol
-Elektrický kotol
-Tepelné čerpadlo
RADIÁTOROVÉ VYKUROVANIE
Radiátorové vykurovanie je najrozšírenejší vykurovací systém. Svoje využitie si nájde najmä pri rekonštrukciách, či už rodinných
domov, bytov alebo priemyselných objektoch. V budovách s vyššími tepelnými stratami je tento systém efektívnejší ako podlahové
vykurovanie v dôsledku jeho rýchlejšieho nábehu.Vykurovací systém s radiátormi je dobrým riešením pre hotely a administratívne budovy.
Radiátor s uzatváracím termostatickým ventilom a hlavicou je možné po odchode z práce alebo hosťa z izby uzavrieť a priestor zbytočne
nevykurovať. Zdrojom tepla pre radiátorové vykurovanie sa najčastejšie používa plynový kotol a kotol na tuhé palivo. Vhodné sú aj
tepelné čerpadlá, kde však ale treba počítať s vyššími počiatočnými nákladmi. Rovnomerné cirkulovanie ohriatej vody v systéme zabezpečí
regulácia vykurovacích telies poľa projektovej dokumentácie

Výhody:
-Nižšie investičné náklady oproti iným vykurovacím systémom
-vykurovací systém vhodný pre hotely a administratívne budovy
-Jednoduchšia montáž pri rekonštrukciách kúrenia
-pre radiátorové kúrenie je vhodný akýkoľvek zdroj tepla
-rokmi preverený vykurovací systém
-krátke nábehové časy - pri požiadavke na zníženie (zvýšenie) teploty v  priestore sa zmena prejaví okamžite

Nevýhody:
-obmedzuje pri interiérovom dizajne
-pre niekoho neestetické
-občasná počuteľnosť prúdenia vody a čerpadla v systéme
-veľké prúdenie tepla
-nevhodné pre alergikov
KOTOLNE RODINNÝCH DOMOV
REKONŠTRUKCIE VYKUROVANIA
REGULÁCIA VYKUROVANIA