Zdravotechnika

VODA
Vodovodné potrubie v rodinných domoch sa montuje z kovových a plastových materiálov alebo z ich kombinácie.
Najpoužívanejším materiálom na vnútorné vodovody z kovu patrí : pozinkovaná oceľ, nerez, meď.
Výhodou oceľového vodovodu je ich mechanická vlastnosť kde nieje potreba použiť zložitejší závesný systém ako v prípade plastových rozvodov v prípade priznaného rozvodu. Spoje oceľového potrubia sa robia závitami, mechanickým lisovaním alebo zváraním.
Plastové potrubia v domových inštaláciách sa začali využívať od konca 20. storočia. Na ich životnosť vplývajú dva faktory – starnutie plastových materiálov pri vyšších teplotách bez ohľadu na tlak a vplyv vnútorného tlaku.

Medzi výhody plastov určených na inštalačné rozvody patria:

-nižšia objemová hmotnosť,
-jednoduchšia opracovateľnosť a montáž,
-lepšie hydraulické vlastnosti ako pri kovových potrubiach,
-počas svojej životnosti nepodliehajú korózii a potrubia z nich sa nezanášajú.

Nevýhodou plastových potrubí je:

-väčšia dĺžková teplotná rozťažnosť, s ktorou treba počítať aj pri bežných domových rozvodoch,
-horšie mechanické vlastnosti, z ktorých vyplýva požiadavka starostlivého prichytenia potrubí v budovách,
-životnosť potrubia závisí od prevádzkovej teploty a prevádzkového tlaku pracovnej látky.
KANALIZÁCIA
Odpadové vody vznikajú z rozličných zdrojov. Či už ide o splašky  alebo o dažďovú vodu, ktorá odteká zo striech a iných odvodňovaných plôch. Všetky tieto vody sa musia zneškodniť v súlade s podmienkami
stanovenými v povoleniach o ich vypúšťaní. Preto je kvalitná vnútorná kanalizácia z hygienického hľadiska pre domácnosť veľmi dôležitá. Jej zlyhávanie nám môže spôsobovať veľké starosti. Od šírenia zápachu zo zle odvetranej kanalizácie a zatekania z netesného potrubia a neodbornej inštalácie.
     Na odvádzanie splaškovej vody zo zariaďovacích predmetov najčastejšie slúži plastové pripojovacie potrubie ktoré sa zamurováva do stien v šikmých drážkach so sklonom minimálne 3 %. Nedodržanie sklonu spôsobuje slabý  spád a nedokonalé odtekanie.
     Do hlavných zvislých odpadových rozvodov musíme osadiť potrubia s čistiacim otvorom. Ležaté potrubia, ktoré vychádzajú z odpadových potrubí alebo vpustí, musia viesť v rovnakom spáde ako pripojovacie potrubie.

Odporúčané vlastnosti kanalizačného potrubia:

- chemická odolnosť,
- odolnosť proti horúcej vode,
- tvarová stálosť,
- nízka horľavosť,
- dlhá životnosť,
- nízka hmotnosť,
- hladké steny,
- odolnosť proti oderu,
- jednoduchá montáž – zásuvné hrdlá – montáž bez lepenia,
- kvalitné spoje.
OHREV TÚV
Ak stojíme pred úlohou rozhodnúť sa pre konkrétny typ zariadenia na ohrev vody, najlepšie je nechať to na odborníka.
Napriek tomu je dobré vedieť, aký máme výber a čo všetko treba brať do úvahy. Existujú dve základné možnosti: pripravovať teplú vodu samostatne alebo v zariadení, ktoré slúži aj na vykurovanie (najčastejšie kotol). Najmä v panelových domoch a v novšej výstavbe sa teplá voda pripravuje centrálne spolu s vykurovaním. Obyvatelia rodinných domov a starších bytov si
teplú vodu pripravujú sami.

Bežne sa nám núkajú tieto základné typy ohrievačov:

-kombinované kotle s prietokovým ohrevom teplej vody,
-kotle so zabudovaným alebo externým zásobníkom teplej vody,
-samostatné plynové zásobníkové ohrievače,
-elektrické akumulačné bojlery,
-kombinované ohrievače (obojživelníky)
-samostatné plynové prietokové ohrievače.
-ohrev vody využitím solárnej energie
SANITA
Čo to vlastne sanita je? ako postupovať pri jej výbere? Aj tu Vám viem poskytnúť niekoľko úžitočných rán.
Z historického hľadiska pôvodný význam slova sanita = zdravie, preto je pre nás tak nevyhnutne dôležitá.
Pri výbere jednotlivých komponentov, či už ide o vodovodné batérie, wc, vane alebo vykurovacieho telesa, je dôležité mať predstavu už pri realizácii rozvodov vody a vnútornej kanalizácie nakoľko viete ušetriť veľa finančných  prostriedkov pri samotnej kúpe samotnej sanity.
Preto naše služby zahŕňajú aj moderné 3D vyzualizácie kde si môžete vybrať z veľkého množstva produktov.
POŽIARNA VODA

  • rozvody požiarnej vody
  • vonkajšie hydranty
  • nástenné hydranty
  • hadicové navijaky